Lokaalideaal.nl

Online shoppen in je stad

Ons werk

Wat was ons startpunt?

De commercieel en passie-gedreven ondernemers Maarten Zijlstra en Meynald Weerman klopten bij Tom Orrow aan, met de ambitie om een online platform op te zetten dat mensen weer meer laat shoppen bij de lokale winkelier. 

Wat hebben we voor Lokaal Ideaal gedaan?

Wij voelen ons bij Tom Orrow aangesproken door de ambitie om de lokale winkelier te steunen en behouden. Daarom zijn we passend bij ons samenwerkingsmodel een partnerschap met Lokaal Ideaal aangegaan, dat is gebaseerd op samen investeren en samen groeien. 

Met design thinking-methodieken en merkgedreven technieken, hebben we gezamenlijk duidelijke inzichten, een heldere ambitie en de belangrijkste kansen voor het platform geformuleerd. Op basis hiervan hebben we het initiële idee verder gebracht door het te vertalen naar een concreet en gevisualiseerd platformconcept, dat inspeelt op je herkenning en vertrouwde gewoontes van shoppen bij je favoriete lokale winkels. Lokaal Ideaal kannibaliseert niet op het ‘fysieke shoppen’, maar is er voor die momenten waarop je even geen tijd of zin hebt om de stad in te gaan.

In het verlengde daarvan hebben we ook de merkpositionering ontwikkeld, de brand identity en het Visual en UX-design van het platform. Daarnaast voerden we de regie over de bouw van het platform. Tegelijkertijd verzorgden we de complete introductiecampagne: van conceptontwikkeling van de lokale bekendheidscampagnes, tot aan data-gedreven campagne-activiteiten met een test & learn planning. We werden daarbij ondersteund door het regionale marketingbureau OH Marketing.

En het resultaat?

Het eerste effect haalden we al binnen nadat we met elkaar het platformconcept opnieuw gedefinieerd hadden, en voorzien van een passende business case: ook financierders en gemeenten geloven in het concept. Daarmee hielpen we Lokaal Ideaal om de benodigde financiering en subsidie binnen te halen voor de verdere realisatie van het plan. Nu zitten we middenin de live-gang van de MVP voor Zwolle en Apeldoorn, waarbij we de resultaten dagelijks monitoren en samen met Lokaal Ideaal optimaliseren. Want zoals bij ieder platform en de schat aan data die het oplevert: it only gets better over time!

Meer weten over deze case?
Mail Petra Lubbers

Meer weten over deze case?
Mail Petra Lubbers